Monday, March 28, 2016

Rezultatele Concursului Made for Europe- etapa judeteana 2016

CONCURSUL NATIONAL “MADE FOR EUROPE” – EDITIA 2015

etapa judeteana

REZULTATE FINALE

       Multumesc tuturor pentru participarea la editia de anul acesta a Concursului national Made for Europe - etapa judeteana. Totodata felicit echipele din fiecare scoala pentru tot efortul depus pentru realizarea unor produse finale cu adevarat inovative, utile si competitive si pentru implementarea unor proiecte educationale europene de succes. Fiecare dintre proiectele prezentate in concurs este in sine o poveste de succes!

prof. Otilia Trifan

Rezultatele Concursului:

Premiul obtinut
Elev
Unitatea de invatamant
Produs prezentat in concurs
PREMIUL I
MIREA MARIA
CLS VIII
Scoala gimnaziala Magura
Proiect Erasmus+, KA2, Reduce, Reuse, Recycle - with joy of learning
Prezentare multimedia Campanie de ecologizare la nivelul  regiunii Magura Buzau
PREMIUL II
COJOCARU AURELIAN-ANDREI
CLS XI 
Colegiul Tehnic Buzău
Proiect Erasmus+ , KA1, Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa prin eficientizarea stagiilor de pregatire practica
Stagiul de pregatire practica Portugalia
PREMIUL III
BANU ALIN
CLS X 
Colegiul Economic Buzău
Proiect Erasmus+ , KA2, IBRAVE- Improvement of branding for rural areas through vocational education
Mapa de prezentare Branding rural – Valea Buzaului
Mentiunea I
PETRACHE BIANCA
CLS VII
Şcoala gimnazială „Înv.Clementa Beschea”, Căpăţâneşti
Proiect Erasmus+, KA2,  No child left behind
Filme realizate în proiect- prevenirea abandonului şcolar
Mentiunea II
EANA BOGDAN
CLS XII
Colegiul Economic Buzău
Proiect  Grundtvig
“Green jobs to colour your life- fight against unemplyment”
Brosura electronica
Premiul de popularitate/
Votul publicului
PISAU IONUT
CLS XI
Liceul Tehnologic “Costin Nenitescu” Buzău
Proiect Erasmus+, KA2,  BEST- Be a European School Teacher
Sceneta: Problemele adolescentilor
Premiul de popularitate/
Votul publicului
SCARLET ANAMARIA
CLS XI
Colegiul Tehnic Buzau
Proiect  Comenius ”Life- giving water”
Revista proiectului

Wednesday, March 16, 2016

Cursuri de scriere Erasmus+, Mobilitate si Parteneriate strategice, cu accent pe includerea sociala

         In perioada 1-3 aprilie ANPCDEFP organizeaza doua cursuri de scriere Erasmus+, pe mobilitate si parteneriate strategice, cu accent pe includerea sociala. Cursurile sunt adresate organizatiilor active din acest punct de vedere.
Gasiti detaliile in apelurile lansate:
Data limita de inscriere este 23 martie.

Monday, March 14, 2016

IMPORTANT - UPDATE Made for Europe 2016

UPDATE Made for Europe 2016


Stimati colegi,

 AICI gasiti Regulamentul pentru Concursul național “MADE FOR EUROPE” - ediția 2016. 

Expoziţia cu produsele finale ale proiectelor derulate de unităţile şcolare înscrise în concurs la nivelul judeţului Buzau va fi organizata la Palatul Copiilor Buzau- holul central, in perioada 24-25 martie 2016 astfel incat sa exista o vizibilitate cat mai buna a tuturor produselor/proiectelor inscrise. Fiecare scoala participanta isi va amenaja propriul stand in functie de materialele cu care participa in concurs si isi va delega reprezentantul/reprezentantii care sa prezinte proiectul in cadrul expozitiei. 

Va rugam sa trimiteti Formularul de inscriere in concurs, in format editabil, pe adresa de e-mail a inspectorului scolar pentru proiecte educationale - prof Otilia Trifan si sa il depuneti in original la ISJ Buzau pana marti, 22.03.2015, ora 16:00.  Formularul va contine in mod obligatoriu nominalizarea de către conducerea unității de învățământ, la propunerea membrilor echipei de proiect, a elevului care va face prezentarea produsului în cadrul concursului.

In data de 25.03.2015 incepand cu ora 10:00 va avea loc evaluarea produselor finale de către comisia judeţeană de concurs, urmata de anuntarea rezultatelor si de festivitatea de premiere.  

Mai jos regasiti Criteriile de jurizare:


CONCURSUL NATIONAL ,,MADE FOR EUROPE’’
                                                                ETAPA JUDETEANA – martie 2016
                                                                            CRITERII DE EVALUARE
 

Școala


Numele și prenumele elevului/ Clasa


Tipul proiectului


Titlu proiect


Produsul

Criteriul/indicatorul de performanta

Nivelul de performanta

1-slab,

2- satisfacator, 3-bun,

4- foarte bun,

5-excelent

1. Relevanta educaţionala a produsului proiectului pentru unitatea de invatamant

1.1. Produsul proiectului contribuie la consolidarea calităţii si dimensiunii europene in educaţie?


1.2. Permite dezvoltarea de competente cheie?


1.3. Răspunde nevoilor publicului ţinta?


1.4.Sprijina copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale ( CES) sa performeze?


1.5. Asigura egalitatea de şanse, de gen si elimina alte diferenţe

( religioase,sociale,culturale etc)


1.6. Poate fi integrat in curiculum si utilizat in activităţile curriculare si extracurriculare ale scolii?


2. Transferabilitatea produsului

2.1. Are accesibilitate interna si externa?


2.2. Este atractiv si uşor de utilizat?


2.3. Este transferabil in alt context educaţional?


3. Caracterul  practic ( utilitatea produsului)

3.1. Produsul final facilitează progresul şcolar/ profesional al grupului ţinta ( soft educaţional, pagina web, revista, programa de opţional etc)


3.2.In ce măsura este util si utilizat de elevi/profesori/părinţi?


3.3. Nivelul de competente pe care il vizează este adecvat grupului ţinta?


4. Caracterul valorizator al produsului final

4.1. Valorizează competentele dobândite la diferite discipline?


4.2. Valorizează interesele/talentele si calităţile elevilor?


4.3. Evidenţiază numele participanţilor la realizarea lui ( elevi/cadre didactice, scoli partenere, alţi parteneri etc)


4.4. Oferă oportunitati pentru realizarea altor proiecte si parteneriate?

 
Evaluator:
Semnătura:
 
 

FIȘA DE JURIZARE – faza nationala 2016
CONCURSUL NAŢIONAL,
“MADE FOR EUROPE”
Școala

Numele și prenumele elevului
Clasa
Tipul proiectului
Titlu proiect
Produsul
Prezentarea produsului
Observațiile membrilor comisiei

CRITERII DE JURIZARE                                         
Criteriul/indicatorul de performanţă
Punctaj maximal
Punctaj acordat
  1. Relevanţa educaţională a produsului proiectului pentru unitatea de învăţământ
60 puncte
1.1 Produsul proiectului contribuie la consolidarea calităţii şi dimensiunii europene în educaţie?
10
1.2 Permite dezvoltarea de competenţe- cheie?
10
1.3 Răspunde nevoilor publicului ţintă?
10
1.4 Sprijină copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale(CES) să performeze?
10
1.5 Asigură egalitatea de şanse, de gen şi elimină alte diferenţe (religioase, sociale, culturale etc.)?
10
1.6 Poate fi integrat în curiculum şi utilizat în activităţile curriculare şi extracurriculare ale şcolii?
10
  1. Transferabilitatea produsului
30 puncte
2.1 Are accesibilitate internă şi externă?
10
2.2 Este atractiv şi uşor de utilizat?
10
2.3 Este transferabil în alt context educaţional?
10
     3. Caracterul practic (utilitatea produsului educaţional)
30 puncte
3.1 Produsul facilitează progresul şcolar/profesional al grupului ţintă (soft educaţional, pagină web, revistă,  programă de opţional etc)?
10
3.2 În ce măsură este util şi utilizat de elevi/profesori/părinţi?
10
3.3 Nivelul de competenţe pe care îl vizează este adecvat grupului ţintă?
10
    4. Caracterul valorizator al produsului final
40 puncte
4.1 Valorizează competenţele dobândite la diferite discipline?
10
4.2 Valorizează interesele/talentele şi calităţile elevilor?
10
4.3 Evidenţiază numele participanţilor la realizarea lui (elevi/cadre didactice, şcoli partenere, alţi parteneri etc)?
10
4.4 Oferă oportunităţi pentru realizarea altor proiecte şi parteneriate ?
10
    5. Calitatea prezentării produsului educațional
50 puncte
5.1 Prezentarea permite proiecția și vizionarea de către publicul participant?
10
5.2 Prezentarea elevului este liberă?
10
5.3 Prezentarea elevului este cursivă, urmează un flux corespunzător al ideilor?
10
5.4 Se încadrează în timpul acordat, fără a omite aspecte relevante despre produs?
10
5.5. Folosește tehnici de captare a atenției publicului?
10
Punctaj total:

Semnătură evaluator: ________________
Semnătură președinte :________________si Formularul de inscriere:


Antet unitate de invatamant
Nr. de inregistrare

CONCURSUL NAȚIONAL “MADE FOR EUROPE”
etapa județeană 2016
FORMULAR  DE ÎNSCRIERE

INSTITUŢIA ŞCOLARĂ PARTICIPANTĂ ŞI DATELE DE CONTACT (ADRESA  ŞI TELEFONUL)
TIPUL ŞI TITLUL PROIECTULUI
DURATA PROIECTULUI
ARII TEMATICE 
ACOPERITE/OBIECTIVELE
PROIECTULUI
NUMĂRUL ELEVILOR/CADRELOR
DIDACTICE IMPLICATE ÎN
PROIECT
PERSOANA DE
CONTACT(TELEFONUL
ACESTEIA)
TIPUL PRODUSELOR FINALE CE
SE ÎNSCRIU ÎN CONCURS
Bifaţi categoriile corespunzătoare
brosura/studiu/ghid/carte
calendar
poster
panou de prezentare
CD/pliant
album foto
alte materiale    
Sunt de acord ca materialele prezentate să poată fi folosite ulterior în rapoartele I.S.J. cu respectarea  legislaţiei privind protecţia datelor persoanelor.

Elevul desemnat pentru a face prezentarea in concurs este (Nume/ Prenume elev, Clasa)_______________________

             Director,                                                                          Coordonator proiect,
_______________________                                           __________________________